top of page

AGB

Splošni pogoji

§ 1 Veljavnost, opredelitev pojmov

(1) Magdalena Pecnik, Abtei 36, 9132 Gallizien (v nadaljevanju "mi" ali "Lena's Kombucha Manufaktur") upravlja spletno trgovino z blagom na spletni strani https://www.lenas.at. Naslednji splošni pogoji veljajo za vse storitve med nami in našimi strankami (v nadaljevanju: "stranka" ali "vi") v različici, veljavni v času naročila, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

(2) "Potrošnik" v smislu teh pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti. "Podjetnik" je fizična ali pravna oseba ali partnerstvo s pravno sposobnostjo, ki pri sklepanju pravnega posla deluje v okviru svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti, pri čemer je partnerstvo s pravno sposobnostjo partnerstvo, ki ima sposobnost pridobivanja pravic in prevzemanja obveznosti.

§ 2 Sklenitev pogodbe, shranjevanje besedila pogodbe

(1) Za naročila, oddana prek naše spletne trgovine na naslovu https://www.lenas.at, veljajo naslednja pravila o sklenitvi pogodbe.

(2) Naše predstavitve izdelkov na internetu so nezavezujoče in ne pomenijo zavezujoče ponudbe za sklenitev pogodbe.

(3) Ob prejemu naročila v naši spletni trgovini veljajo naslednja pravila: Stranka poda zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe, ko uspešno izvede postopek naročila v naši spletni trgovini. Naročilo je oddano v naslednjih korakih:

  1.     Izbira želenega blaga,

  2.     dodajanje izdelkov s klikom na ustrezen gumb (npr. "Dodaj v košarico", "Dodaj v nakupovalno vrečko" ali podobno),

  3.     Preverjanje podatkov v nakupovalni košarici,

  4.     Priklic pregleda naročila s klikom na ustrezen gumb (npr. "Nadaljuj z blagajno", "Nadaljuj s plačilom", "Nadaljuj s pregledom naročila" ali podobno),

  5.     Vnos/izbiranje naslova in kontaktnih podatkov, izbira načina plačila, potrditev splošnih pogojev in pravilnika o odpovedi,

  6.     Zaključek naročila s pritiskom na gumb "Kupi zdaj". To je vaše zavezujoče naročilo.

  7.     Pogodba je sklenjena, ko od nas v treh delovnih dneh prejmete potrditev naročila na navedeni e-poštni naslov.

(4) V primeru sklenitve pogodbe je pogodba sklenjena z Magdaleno Pecnik, Abtei 36, 9132 Gallizien, Avstrija.

(5) Pred oddajo naročila lahko podatke o naročilu natisnete ali shranite v elektronski obliki z uporabo funkcije tiskanja v brskalniku. Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, potrebnih za sklenitev pogodbe, zlasti podatkov o naročilu, splošnih pogojev in pravilnika o odpovedi, se izvedeta po elektronski pošti, ko ste sprožili naročilo, delno samodejno. Besedila pogodbe po sklenitvi pogodbe ne shranjujemo.

(6) Napake pri vnosu lahko popravite z običajnimi funkcijami tipkovnice, miške in brskalnika (npr. z gumbom "nazaj" v brskalniku). Popravite jih lahko tudi tako, da predčasno prekinete postopek naročila, zaprete okno brskalnika in ponovite postopek.

(7) Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, potrebnih za sklenitev pogodbe, sta delno avtomatizirana po elektronski pošti. Zato morate zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali, pravilen, da je prejemanje e-poštnih sporočil tehnično zagotovljeno in zlasti, da ga ne preprečujejo filtri SPAM.

§ 3 Predmet pogodbe in bistvene značilnosti izdelkov

(1) V naši spletni trgovini je predmet pogodbe:

    Prodaja blaga. Dejansko ponujeno blago je na voljo na naših straneh s članki.

(2) Bistvene značilnosti blaga so navedene v opisu blaga.

(3) Za prodajo digitalnih izdelkov veljajo omejitve, ki izhajajo iz opisa izdelka ali drugače iz okoliščin, zlasti glede zahtev za strojno in/ali programsko opremo za ciljno okolje. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, je predmet pogodbe le zasebna in komercialna uporaba izdelkov brez pravice do nadaljnje prodaje ali podlicence.

§ 4 Cene, stroški pošiljanja in dostave

(1) Cene, navedene v posameznih ponudbah, in stroški dostave so skupne cene in vključujejo vse sestavine cene, vključno z vsemi veljavnimi davki.

(2) Kupnino je treba plačati pred dobavo izdelka (predplačilo), razen če izrecno ponudimo nakup na račun. Načini plačila, ki so vam na voljo, so prikazani pod ustrezno označenim gumbom v spletni trgovini ali v ustrezni ponudbi. Če pri posameznih načinih plačila ni določeno drugače, zahtevki za plačilo zapadejo v plačilo takoj.

(3) Poleg navedenih cen lahko za dostavo izdelkov nastanejo tudi stroški pošiljanja, razen če je za posamezen izdelek navedeno, da je brez stroškov pošiljanja. Stroški pošiljanja bodo ponovno jasno navedeni v ponudbah, po potrebi v sistemu nakupovalne košarice in v pregledu naročila.

(4) Če v opisu izdelka ni jasno navedeno drugače, so vsi ponujeni izdelki pripravljeni za takojšnjo odpremo (rok dobave: 5 delovnih dni po prejemu plačila ali po prejemu naročila v primeru nakupa na račun).

(5) Za območje dostave veljajo naslednje omejitve: Dostava poteka v naslednje države: Avstrija, Slovenija.

§ 5 Ohranitev lastninske pravice

(1) Pravico do zadržanja lahko uveljavljate le, če gre za zahtevke iz istega pogodbenega razmerja.

(2) Blago ostane naša last, dokler kupnina ni v celoti plačana.

§ 6 Pravica do preklica 

Kot potrošnik imate pravico do odstopa od pogodbe. To ureja naš pravilnik o odpovedi.

§ 7 Odgovornost

(1) Ob upoštevanju naslednjih izjem je naša odgovornost za pogodbene kršitve dolžnosti in nedovoljena dejanja omejena na namero ali hudo malomarnost.

(2) V primeru lahke malomarnosti odgovarjamo brez omejitev v primeru poškodbe življenja, telesa ali zdravja ali v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. Če smo v zamudi z izpolnitvijo obveznosti zaradi lahke malomarnosti, če je izpolnitev postala nemogoča ali če smo kršili bistveno pogodbeno obveznost, je odgovornost za materialno škodo in finančno izgubo, ki iz tega izhaja, omejena na predvidljivo škodo, značilno za pogodbo. Pomembna pogodbena obveznost je obveznost, katere izpolnitev najprej omogoča pravilno izpolnitev pogodbe, katere kršitev ogroža doseganje namena pogodbe in na katere izpolnjevanje se lahko redno zanašate. To vključuje zlasti našo dolžnost ukrepanja in opravljanja pogodbeno obveznih storitev, ki je opisana v § 3.

§ 8 Pogodbeni jezik

Kot pogodbeni jezik je na voljo samo nemščina.

§ 9 Garancija

(1) Jamstvo urejajo zakonske določbe.

(2) Za podjetnike je garancijski rok za dobavljene predmete 12 mesecev.

(3) Kot potrošnik morate takoj po izpolnitvi pogodbe preveriti popolnost, očitne napake in poškodbe pri prevozu ter nas in prevoznika čim prej obvestiti o morebitnih reklamacijah. Če tega ne upoštevate, to seveda ne bo vplivalo na vaše zakonsko določene garancijske zahtevke.

§ 10 Končne določbe

(1) Uporablja se nemško pravo. V primeru potrošnikov se ta izbira prava uporablja le, če zaradi tega ni ukinjeno varstvo, ki ga zagotavljajo prisilne določbe prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče (načelo ugodnosti).

(2) Določbe Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se izrecno ne uporabljajo.

(3) Če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava, je za vse spore iz pogodbenih razmerij med stranko in ponudnikom pristojen sedež ponudnika.

bottom of page